Online Eğitim Merkezi
Anasayfa » İngilizce Konu Anlatımı 4. 5. 6. 7. ve 8.Sınıf » 7.Sınıf İngilizce Comparatives Konu Anlatımı

7.SINIF İNGİLİZCE COMPARATIVES KONU ANLATIMI

İngilizcede sıfatın sonuna –er takısı, ya da başına more kelimesi getirilerek oluşturulan comparatives yapısı Türkçede mukayese (kıyaslama, karşılaştırma) sıfatlarına karşılık gelir ve Türkçeye “daha” olarak çevrilir.
* taller : daha uzun boylu
* more expensive : daha pahalı

Genellikle tek heceli olan kısa sıfatların sonuna “-er” takısı eklenerek comparative yapısı elde edilir.
old → older
short → shorter
cheap → cheaper

Sıfatlar “-er” takısı aldığında fiilde bazı ses değişiklikleri meydana gelir.
1. Eğer sıfat “e” harfi ile bitiyorsa sıfata sadece “r” takısı eklenir.
nice → nicer
close → closer
late → later

2. Eğer iki ünsüz harfin arasında bir ünlü harf varsa sondaki ünsüz harf tekrarlanır. Bu ünsüz harfler genellikle “d, g, m, n, t” harfleridir.
big → bigger
slim → slimmer
thin → thinner
hot → hotter
wet → wetter
w” harfi sonda kullanıldığında bu kurala uysa bile tekrarlanmaz.
slow → slower

3. Eğer sıfat “y” harfi ile bitiyor ve “y”den önce bir sessiz harf varsa “y” düşer ve yerine “ier” gelir.
easy → easier
heavy → heavier
early → earlier

İki ve daha fazla heceli olan uzun sıfatlara “-er” eklenmez, bunun yerine sıfatlardan önce “more” kelimesi kullanılır.
beautiful → more beautiful
comfortable → more comfortable
hardworking → more hardworking
intelligent → more intelligent
careful → more careful

Bazı sıfatlar kuralsızlardır ve bunlar “-er” takısı ya da “more” kelimesiyle kullanılmazlar bunun yerine bazı kural dışı değişikliklere uğrarlar.

Adjective (sıfat)Comparative (kıyaslama sıfatı)
good (iyi)
bad (kötü)
many / much (çok)
little (az)
far (uzak)
better (daha iyi)
worse (daha kötü)
more (daha çok)
less (daha az)
farther / further (daha uzak)

İki şey birbiriyle karşılaştırılırken sıfattan sonra “than” kelimesi kullanılır.
comparatives examples

EXAMPLES:
English is easier than Russian.
(İngilizce Rusçadan daha zordur.)
I am taller than my brother.
(Ben erkek kardeşimden daha uzun boyluyum.)
Hülya Avşar is more beautiful than Seda Sayan.
(Hülya Avşar, Seda Sayan’dan daha güzeldir.)
İstanbul is more crowded than Ankara.
(İstanbul, Ankara’dan daha kalabalıktır.)
My hair is longer than yours.
(Benim saçım, seninkinden daha uzundur.)
Milk is better for our health than coffee.
(Süt, sağlığımız için kahveden daha iyidir.)

Comparatives Exercises Boşluk Doldurma Soruları
Boşlukları parantez içindeki sıfatların comparatives haliyle doldurunuz. Boşlukları doldurduktan sonra Kontrol Et butonuna tıklayarak doğru ve yanlışlarınızı öğrenebilirsiniz.
NOT : Boşlukları doldururken küçük harf kullanınız.

1. Winter is than summer. (cold)

2. Ahmet is than Mehmet. (hardworking)

3. Vegetables are than fast food. (healthy)

4. Today, it is than yesterday. (hot)

5. Kıvanç Tatlıtuğ is than Çağatay Ulusoy. (handsome)

6. Our living room is than yours. (big)

7. His Maths marks are than mine. (bad)

8. I am at football than my brother. (good)

9. Cem Yılmaz is than Şahan Gökbakar. (funny)

10. A Porsche is than a Renault. (expensive)


Boş bırakılan soru yanlış olarak değerlendirilir.