Online Eğitim Merkezi
Anasayfa » İngilizce Konu Anlatımı 4. 5. 6. 7. ve 8.Sınıf » İngilizce Hastalıklar ve Sağlık Problemleri Resimli

İNGİLİZCE HASTALIKLAR VE SAĞLIK PROBLEMLERİ RESİMLİ

İngilizce hastalıklar ve sağlık problemleri (illnesses and health problems) aşağıda verilmiştir. ingilizce hastalıklar Şimdi de hastalıklarda bahsederken hangi kalıpları kullandığımızı inceleyelim.
1) Hastalığımızın ne olduğunu söylerken sahip olmak anlamına gelen “have” fiilini kullanırız.
Hastalıklardan bahsederken bu fiili genellikle “var” olarak çeviririz.
I have a cold.
(Soğuk algınlığım var.)

I have a cut on my finger.
(Parmağımda bir kesik var.)

I have a headache.
(Baş ağrım var.)

2) “have” fiili yerine aynı anlama gelen “have got” yapısını da kullanabiliriz.
I have got a fever.
(Ateşim var.)

I have got a toothache.
(Diş ağrım var.)

3) Eğer cümlenin öznesi “he / she / it” kişilerinden biriyse, yani üçüncü tekil şahıssa “have” fiilini “has” olarak çekimlemeliyiz.
He has a backache.
(Onun sırt ağrısı var.)

She has got a sore throat.
(Onun boğaz ağrısı var.)

4) İngilizcede birinin hastalığını iki şekilde sorabiliriz.
a. What’s the matter (with you)?
b. What’s wrong (with you)?
İkisi de Türkçeye “problemin nedir?” olarak çevrilebilir.

Örnek Diyalog
What is the matter with you?

I have a headache.

You should take a painkiller.

(*painkiller: ağrıkesici)