Online Eğitim Merkezi
Anasayfa » İngilizce Konu Anlatımı 4. 5. 6. 7. ve 8.Sınıf » Zıt Anlamlı Sıfatlar Opposite Adjectives

ZIT ANLAMLI SIFATLAR OPPOSITE ADJECTIVES

büyük küçük big
(büyük)
small
(küçük)
uzun kısa tall
(uzun)
short
(kısa)
uzun kısa 2 long
(uzun)
short
(kısa)
zayıf şişman slim
(zayıf)
fat
(şişman)
ince kalın thin
(ince)
thick
(kalın)
hızlı yavaş fast
(hızlı)
slow
(yavaş)
ucuz pahalı cheap
(ucuz)
expensive
(pahalı)
dolu boş full
(dolu)
empty
(boş)
ağır hafif heavy
(ağır)
light
(hafif)
kolay zor easy
(kolay)
difficult
(zor)
yeni eski new
(yeni)
old
(eski)
genç yaşlı young
(genç)
old
(yaşlı)
güçlü güçsüz strong
(güçlü)
weak
(güçsüz)
soğuk sıcak cold
(soğuk)
hot
(sıcak)
yüksek alçak high
(yüksek)
low
(alçak)
kirli temiz dirty
(kirli)
clean
(temiz)
sert yumuşak hard
(sert)
soft
(yumuşak)
iyi kötü good
(iyi)
bad
(kötü)
mutlu üzgün happy
(mutlu)
sad
(üzgün)
çirkin güzel ugly
(çirkin)
beautiful
(güzel)
dar geniş narrow
(dar)
wide
(geniş)
fakir zengin poor
(fakir)
rich
(zengin)